‘Van kwetsbaarheid naar kracht’

‘Van kwetsbaarheid naar kracht’

In een creatieve werkplaats werd de afgelopen twee jaar kunst als middel ingezet om een dialoog tot stand te laten komen en zo nieuwkomers en oorspronkelijke wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen. De kwetsbare thema’s die naar voren kwamen in de werkplaats, zoals...
Langparkeerder

Langparkeerder

Als ik mijn auto de parkeerplaats naast de Jongerenkerk oprij, zie ik dat er zich in een hoek tegen de muur een ‘langparkeerder’ genesteld heeft. Oké. Ik registreer het, meer ook niet. ”Meneer, kunt u mij financieel ondersteunen?” Wat een rare zin! Ik verbaas me...
Dakloos is hij en ziek!

Dakloos is hij en ziek!

”Zijn leven wordt beheerst door de complicaties van zijn diabetes. Medicijnen… soms wel, vaak niet! Zijn incontinentie maakt dat je niet graag dicht bij hem komt. Zijn reactie: provocerend asociaal gedrag. En boos is hij, en lastig, nukkig! Omdat hij zich niet...