Een investering is een opoffering in geld, tijd of menskracht ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald. Voor dat lange termijndoel van ‘t Groenewold (Mensen in een achterstandsituatie helpen betekenisvoller deel te nemen aan hun leefgemeenschap en een verbetering van hun persoonlijk welbevinden te bereiken) investeren we proactief.

‘t Groenewold doet dat:

Iedere vorm van hulp heeft drempels die mensen ervan weerhouden om hulp te vragen.

In veel gevallen zijn dat persoonlijke drempels; onzekerheid, schaamte, het blootgeven van jezelf aan mensen die je niet kent… In tegenstelling tot systeem-drempels kunnen we hier wél rekening mee houden.

‘t Groenewold biedt haar hulp daarom het liefst niet alleen aan in groepen met eenzelfde vraagstelling, maar ook in een voor alle deelnemers bekende omgeving.

We brengen bij voorkeur de hulp naar de vrager in plaats van de vrager naar de hulp te laten komen.

Het Inloophuis; een warme plek waar je, zonder vooroordeel, gezien wordt.

Mensen voor wie het leven niet echt meezit is het Inloophuis in de Begijnengang een plek waar ze terecht kunnen voor wat warmte, een kop koffie, een goed gesprek en desgewenst hulp.

Elke dag weer staan onze vrijwilligers daarbij voor de uitdaging die belofte waar te maken, enthousiast, betrokken en behulpzaam meedenkend.

En… zonder het probleem van de vrager over te nemen. In onze optiek groeien mensen het meest door hun eigen kracht te mobiliseren en die met lotgenoten, in verbondenheid verder te ontwikkelen.

Bindkracht: antwoorden op vragen en wensen die er in wijken leven, beantwoord in diezelfde wijken.

Soms zijn dat probleemsituaties, maar het kunnen ook andere startpunten zijn. In alle gevallen hebben ze te maken met het herkennen en willen veranderen van een bestaande situatie.

‘Bindkracht’ Venlo is een burgerinitiatief en daarmee niet exclusief verbonden aan een organisatie.De initiatiefnemers hadden wel een achterban (waaronder ‘t Groenewold) die betrokken was in het Sociale Domein.

Voor meer info: www.bindkrachtvenlo.nl