Stichting ’t Groenewold ziet zichzelf als een onderdeel van een groter geheel. We zijn ervan overtuigd dat het meeste rendement gerealiseerd wordt door samen te werken.

‘t Groenewold is echter ook een organisatie die gaat voor ’wat de bedoeling is’: zo weinig mogelijk vertraagd door procedures en protocollen, direct en persoonlijk betrokken. Dat kenmerkt ook de manier waarop we ontwikkelen.

‘t Groenewold doet dat:

’t Groenewold is een organisatie die zaken graag eenvoudig houdt en dicht bij de menselijke maat.

Eenvoudig; niet door alles strak in regels te gieten, maar door één ijkpunt centraal zetten. En dat is ‘Eigenaarschap’: zeggenschap krijgen en het ook nemen. Iemand die zich eigenaar voelt, raakt betrokken en zal daarmee de verkregen zeggenschap inzetten voor het overkoepelend doel. ’t Groenewold van haar kant maakt dat mogelijk door vertrouwen te schenken, door transparant te zijn en door gedeelde verantwoordelijkheid.

De stichting gaat zo voor een duurzaam werkwijze op zowel persoonlijk als op stuur/werkgroepen- en projecten niveau.

De valkuil die ’aanbod’ heet

De medewerkers van ’t Groenewold hebben als uitgangspunt ‘de mens te zien achter het probleem’. Maar we helpen ook graag heel concreet. Zo graag, dat we (in algemene zin) soms meer bezig zijn met wat we kunnen aanbieden dan wat misschien ‘de vraag achter de vraag’ zou kunnen zijn.

Dat ‘achterhalen van de vraag’ is een hels karwei! Als we niet zeker zijn of we de vraag goed begrepen hebben, ontwikkelt ’t Groenewold een zoektocht naar de behoefte via een pilot. Uit de informatie die daaruit komt, kunnen we daarna een beter op de behoefte aansluitend project opzetten.

het Groot Ketenoverleg

We zijn er eigenlijk allemaal wel van doordrongen: willen we, ook ieder voor zich, een optimaal resultaat bereiken, dan zullen we moeten samenwerken.

Voor het Groot Ketenoverleg is de ondersteuning van met name dak- en thuislozen of mensen die in die situatie dreigen te komen het doel van de samenwerking.

Alle relevante partijen uit het Sociale Domein hebben zich in het Ketenoverleg verenigd. Het wordt daardoor dan ook gezien als een belangrijk ontmoetings- en uitwisselmoment in het Venlose.

Ook ’t Groenewold draagt daar haar steentje aan bij en faciliteert dit initiatief.