T

‘t Groenewold verstaat onder faciliteren het ondersteunen van processen en projecten van partners met het behalen van het beoogde doel voor ogen. We willen ook duurzaam faciliteren. ’Eigenaarschap’ is daarbij een sleutelwoord. Het doel van faciliteren is dat uiteindelijk de partners zelf hun eigen oplossingen weten te vinden.

‘t Groenewold ondersteunt dat:

Dienstverlening binnen een wettelijk kader.

’t Groenewold faciliteert projecten van samenwerkingsverbanden.

Waar het (bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies) voor de Overheid niet praktisch is om met iedere deelnemer apart contact te onderhouden, neemt de Stichting deze rol voor haar rekening.

In de meeste gevallen is ’t Groenewold ook een van de deelnemers in het samenwerkingsverband en is dan ook inhoudelijk betrokken bij het ontwikkelen van de concepten/projecten.

Het moderne sociaal werk in Nederland is de voortzetting van oeroude praktijken van armenzorg en volksopvoeding.

In de tweede helft van de 20e eeuw kwam daar grotere, landelijke overheidssteun voor.

Stichting ‘t Groenewold is in 1989 opgericht. In haar werkzaamheden stelt de Stichting zich zelfstandig op en zoekt in die opstelling, steeds weer opnieuw daarin haar eigen, specifieke betekenis voor anderen.

Deze, in ruim dertig jaar opgebouwde kennis en ervaring in het Sociale Domein, delen we vrijgevig met onze netwerkpartners. En in dat delen, leren we zelf weer van de kennis en ervaring van andere.

Vergaderen, werken, cliënten ontvangen, met groepen aan de slag gaan, koken of hulp verlenen…

‘t Groenewold is gevestigd in een statig pand in het hart van Venlo. De Stichting stelt daar initiatieven en projecten (als die in het verlengde van haar doelstelling liggen) ruimtes ter beschikking.

Begijnengang 17.

Naast ’t Groenewold zelf zijn hier o.a. het Inloophuis, de Cliëntenraad van de Sociale Dienst en onderdelen van het Stiltekamer Programma gevestigd. De Jongerenkerk heeft bij ons een kantoor in gebruik.

Op nummer 17A: hebben (na een verbouwing) o.a. Stichting Barka, Stichting Home+, de werkgroep Solidariteitsmaaltijd en Stichting Wachm weer een werkplek gevonden.
Zelf interesse? Neem dan op met de administratie via het contactformulier op deze site