KOM OP DE SOEP

KOM OP DE SOEP

Als je liefste gezelschap toch wel wat saai gaat worden… “Niet alleen ‘t Groenewold, maar ook soep verbindt mensen” bedacht Wiel. “En mensen, nieuwe mensen ontmoeten onder het genot van een lekkere kop soep, verrijkt je leven!” In Luca vond hij een partner die elke...
‘Ontworteld’

‘Ontworteld’

Eerst langzaam, maar daarna steeds sneller veranderde onze wijk. Veel buurtbewoners vertrokken. In hun plaats kwamen anderen. Steeds meer buitenlanders die er vaak maar kort woonden. De samenhang verdween. Ik voelde me steeds minder thuis in mijn eigen vertrouwde...
‘Van kwetsbaarheid naar kracht’

‘Van kwetsbaarheid naar kracht’

In een creatieve werkplaats werd de afgelopen twee jaar kunst als middel ingezet om een dialoog tot stand te laten komen en zo nieuwkomers en oorspronkelijke wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen. De kwetsbare thema’s die naar voren kwamen in de werkplaats, zoals...
Langparkeerder

Langparkeerder

Als ik mijn auto de parkeerplaats naast de Jongerenkerk oprij, zie ik dat er zich in een hoek tegen de muur een ‘langparkeerder’ genesteld heeft. Oké. Ik registreer het, meer ook niet. ”Meneer, kunt u mij financieel ondersteunen?” Wat een rare zin! Ik verbaas me...
Dakloos is hij en ziek!

Dakloos is hij en ziek!

”Zijn leven wordt beheerst door de complicaties van zijn diabetes. Medicijnen… soms wel, vaak niet! Zijn incontinentie maakt dat je niet graag dicht bij hem komt. Zijn reactie: provocerend asociaal gedrag. En boos is hij, en lastig, nukkig! Omdat hij zich niet...